Hvorfor feires Valentinsdagen?

Hvorfor feires Valentinsdagen?

Valentindagen, dagen som feirer den romantiske kjærligheten, feires over hele verden på samme dato hvert år - nemlig den 14. februar. De aller fleste av oss har et forhold til Valentindagen (Valentine's Day på engelsk) - også kalt alle hjerters dag og kjærlighetsdagen. Noen mener hele dagen er et kommersielt påfunn fra den amerikanske handelsstanden og vil ikke ha noe med den å gjøre. Andre er i fyr og flamme og feirer kjærligheten i stor stil, med hjerter og blomster og sjokolade. Andre vanlige symboler som er mye brukt denne dagen er duer og den bevingede kjærlighetsguden Eros.

Men hvordan oppsto den egentlig? Var det så enkelt som at handelsstanden som ville selge flere blomster og konfektesker, eller er denne dagen en langt eldre merkedag?

Opprinnelsen
Én teori er at skikken oppstod på slutten av 1500-tallet, med bakgrunn i en folkelig tro på at fuglene begynte å pare seg på denne dagen. Valentinsdagen kan også ha røtter i romersk feiring av gudinnen Juno, som representerte kvinner og ekteskap, og starten på lupercaliafestivalen, en fruktbarhetsfest som begynte 15. februar. Den kristne feiringen av Valentinsdagen var opprinnelig en liturgisk feiring til minne om en eller flere tidlige kristne helgener med navnet Valentin eller Valentinus. Det finnes minst to, en prest og en biskop. Senere, fra høymiddelaleren, er romantiske konnotasjoner lagt til og forskjellige beretninger om martyrer med navnet Valentin er oppstått.

Den mest kjente legenden gjelder en biskop som skal ha virket under den romerske keiser Claudius II Gothicus, ca. 270 e.Kr. Den sier at Valentin ble fengslet fordi han viet soldater og ikke avsverget seg kristendommen, slik Claudius forlangte. Før han ble henrettet, skal Valentin så ha skrevet et avskjedsbrev til sin kjære Julia og undertegnet med «… fra din Valentin». Valentin skal også ha helbredet datteren til sin fangevokter, Asterius.

Kommersialisering av Valentinsdagen

I England utviklet dagen seg fra 1700-tallet til en anledning for å uttrykke kjærlighet gjennom gaver som for eksempel blomster og konfekt samt valentinskort. På 1800-tallet overtok masseproduserte kort stadig mer for de håndskrevne.

I Norge omsettes valentinsdagsprodukter for anslagsvis 250 millioner kroner hvert år. Dagen markeres ved kjøp av forskjellige romantiske gaver, kjærlighetsbrev og -kort, ofte anonymt, og har i så måte fått et relativt kommersielt preg. I Ghana har de gjort sin egen vri ved at turistmyndighetene omdøpte dagen til den nasjonale sjokoladedagen. Dette for å gi dagen et bedre rykte, men også for å øke etterspørselen etter ghanesisk sjokolade.

I USA har kommersialiseringen av dagen kommet svært langt. De mest populære valentinsgavene her er søtsaker, blomster, middager på utesteder, smykker og klær. I USA blir det solgt valentinsprodukter for rundt 20 milliarder dollar per år.

Valentinsdagen i Skandinavia

Opprinnelig ble Valentinsdagen feiret hovedsakelig i engelsktalende kulturer og i Frankrike, men har i senere år også spredt seg til andre deler av verden - også til Skandinavia. 28. november 1887 kunne en annonsør i Aftenposten tilby subskripsjon på romanen St.Valentins Dag av Walter Scott. Det skulle likevel ta lang tid før dagen i nevneverdig grad ble markert i Skandinavia. Den er ennå ikke noen etablert og spesielt utbredt tradisjon. I 1998 utgav imidlertid Posten et eget valentinsfrimerke, og i 1999 gjentok de suksessen ved å utgi et tilsvarende frimerke i 4 mill. eksemplarer. Senere har også andre kommersielle aktører og handelsstanden satset millioner for å promotere dagen og gjøre den viktig også i Norge. Tilsvarende tendens er sett i Sverige og Danmark.

Ifølge en undersøkelse fra 2004 visste ikke 70 prosent av norske menn når valentinsdagen var, mens 70 prosent av kvinner visste svaret. Det er god grunn til å tro at denne statistikken ser annerledes ut i dag. I 2010 hadde dagen fått en viss popularitet i befolkningen, i størst grad blant dem som levde i parforhold. Hver tredje person i et forhold sa at de skulle markere valentinsdagen ved å sende sin kjæreste eller venn en hilsen, gave eller annen oppmerksomhet. I Norge var altså status at nærmere 70 prosent av dem som er i parforhold ignorerer valentinsdagen. I en norsk undersøkelse fra 2015 med 1 000 respondenter mellom 18 og 70 år mente 73 prosent av de spurte at dagen ikke er en viktig merkedag.