Medlemsavtale

Innledning
Denne Medlemsavtalen fastsetter betingelsene for bruk av tjenester på nettstedet Norgesdate.no.

Avtalens parter
Partene i Medlemsavtalen er tjenestetilbyderen (heretter Norgesdate) og tjenestebrukeren (heretter Du).

Aldersgrense
Du må ha fylt 18 år for å kunne bli medlem på Norgesdate.

Brukerrestriksjoner
Tjenestene skal bare brukes av privatpersoner til private formål. Tjenestene kan ikke benyttes i tilknytning til næringsvirksomhet eller til distribusjon av reklame. Norgesdate har rett til å nekte visse personer medlemskap på siden etter egen vurdering. Det er kun Norgesdate som bestemmer hvem som innvilges medlemskap.

Valg av brukernavn
Ved registrering kan Du kan selv fritt velge ditt brukernavn, såfremt brukernavnet ikke er registrert tidligere. Ditt brukernavn må ikke være identisk med, eller være egnet til forveksling med offisielle tjenester, firmanavn, eller navn som er beskyttet gjennom lov. Benyttelse av brukernavn som kan forveksles med Norgesdates stab, deres titler eller pseudonymer er heller ikke tillatt. Du kan ikke på noen som helst måte utgi deg for å være eller representere andres identiteter. Brukernavnet kan ikke inneholde ord som etter Norgesdates vurdering alene oppfattes som vulgære, støtende eller på noen måte upassende.

Behandling av passord
Du skal behandle ditt passord konfidensielt. Du forplikter deg til å ikke gi bort passordet, og til å ikke benytte passord på en måte som gir uvedkommende adgang til dette. Dersom Du har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, skal Du uten ugrunnet opphold endre ditt passord via kontoinnstillingene tilgjengelige via din profilside. Videre skal Du umiddelbart melde fra til Norgesdate hvis det kan mistenkes at uvedkommende har fått kjennskap til passordet. Norgesdate skal så raskt som praktisk mulig etter å ha mottatt slik melding, stenge tilhørende brukerkonto for adgang til tjenestene, eller generere et nytt passord som meddeles deg via epostadressen som Du har oppgitt ved registrering.

Krav til profilside
Du er forpliktet til å etter beste evne fylle din profilside på en seriøs måte. Alle brukerkontoer blir gransket og vi gjør oppmerksom på at profilen kan slettes dersom den etter Norgesdates vurdering alene har for magert innhold eller på annen måte ikke oppfyller medlemsvilkårene. Du vil i så fall få beskjed om dette via epost. Du er likevel velkommen til å registrere deg på nytt såfremt manglene vi har påpekt blir utbedret. Via kontoinnstillingene på din profilside kan Du selv velge hvorvidt deler av din profil som skal være synlige eller usynlige for andre brukere. Norgesdate har ikke ansvar hvis du ved en feiltakelse viser opplysninger til andre brukere.

Krav til profilbildet
Profilbildet skal være skarpt, godt opplyst og vise ansiktet ditt tydelig forfra. Ansiktet skal på ingen måte være tildekket av solbriller eller lignende. Retusjering av profilbilde er ikke tillatt med unntak av lett justering av lyshet eller kontrast. Det er heller ikke tillatt med logoer, tekst eller annen grafikk på profilbildet. Det er strengt forbudt å benytte bilder av andre enn seg selv.

Krav til bilder i album
Reglene for bilder i album er noe mer romslige enn hva som gjelder selve profilbildet. Du kan ha med både avstandsbilder av deg selv eller andre bilder (feks fra ferier o.l.) så lenge du har eierskap til bildene og de ikke kan virke støtende på noe vis. Feks er det ikke tillatt med noen former for seksualisert nakenhet eller bilder som på noen som helst måte kan virke støtende. Videre er det ikke under noen omstendigheter lov å laste opp bilder hvor andre mennesker enn deg selv er synlige og identifiserbare (feks festbilder eller andre typer gruppebilder). Dette gjelder uavhengig av om du har fått vedkommendes tillatelse eller ikke. NorgesDate kan etter eget skjønn når som helst slette ethvert bilde som vi oppfatter upassende - også utover de begrensningene som er beskrevet ovenfor.

Innholdsbegrensninger
Du plikter å ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder informasjon som bryter med personvern eller som er ærekrenkende, hatefullt, sjikanøst, vulgært, rasistisk, fordømmende, støtende eller truende. Du må ikke bidra til spredning av datavirus, eller på noen måte bedrive aktiviteter som er egnet til å sabotere tjenesten. Informasjon og datafiler som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren eller med hjemmel i lov, såfremt rettighetshaveren er andre enn deg selv. Som bruker skal Du heller ikke bruke Norgesdates tjenester til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester i bytte mot betaling, husvære eller annet vederlag, drive eller markedsføre kommersielle tjenester, pyramide-/pengespill eller annen virksomhet som ikke er forenlig med tjenestenes karakter eller i strid med norsk lov. Som bruker godkjenner Du at bilder som Du har lastet opp og opplysninger som Du har skrevet i din profil kan publiseres på Norgesdate.

Brukerens ansvar
Du er ansvarlig for at tjenestene brukes i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende betingelser, herunder for alt materiale som Du mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig via Norgesdate.no. Som bruker tar Du selv det hele og fulle ansvaret for all informasjon i din brukerprofil samt i din kommunikasjon med andre brukere. Du er selv ansvarlig for din oppførsel og at denne er i henhold til Norgesdates medlemsvilkår og i henhold til gjeldende norsk lovgivning. Som bruker skal Du holde Norgesdate skadesløs for tap forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller for krav fra tredjemann basert på din bruk av tjenesten.

Utestengning/sperring av brukere
Norgesdate har ubegrenset rett til å når som helst, og uten forvarsel, begrense eller sperre enhver brukers tilgang, slette dennes profil, meldinger, blogginnlegg eller annet publisert innhold, etter egen vurdering alene.

Norgesdates ansvar
Norgesdate er uten ansvar for dine aktiviteter og informasjon som Du mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig. Norgesdate fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved dine eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. Norgesdate er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene. Norgesdate forbeholder seg retten til, uten forhåndsvarsel, å fjerne eller endre informasjon som etter Norgesdates vurdering er i strid med denne avtalen, norsk lov eller informasjon som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Norgesdate.

Behandling av personopplysninger
Norgesdate behandler all informasjon som kan knyttes til deg som bruker av Norgesdates tjenester i overensstemmelse med Personopplysningsforskriften fra Datatilsynet, norsk lov og brukeravtalen. Norgesdate skal ha et datateknisk sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med norsk lov og alminnelige anerkjente krav i bransjen. Du samtykker i at Norgesdate kan benytte de opplysningene som Du har registrert til direkte eller indirekte markedsføringshenvendelser, via eksisterende eller fremtidige digitale distribusjonsavtaler. Videre samtykker Du i at dennes registrerte data, kan benyttes til statistikk og segmentering av ulike brukergrupper, til internt bruk eller overfor tredjepart godkjent av Norgesdate. Noen av opplysningene tilknyttet brukerkontoen, kan Du selv velge å gjøre usynlig for andre brukere. Norgesdate har ikke ansvar hvis Du ved feiltakelse viser opplysninger til andre brukere.

Behandling av publisert innhold
Norgesdate har rett til å sende ut informasjon om Norgesdate og fra våre samarbeidspartnere, samt kommersielle budskap til nåværende og tidligere medlemmer via e-post, SMS og andre lignende kommunikasjonsmåter. Du har rett til å takke nei til disse utsendelser ved å avregistrere deg fra Norgesdates epost-register.

Endring, opphør
Avtalen er personlig og Du kan ikke overdra den til andre. Ved inaktivitet på en konto i over 1 mnd kan Norgesdate slette data som Du har registrert. Etter særskilt avtale med deg kan dette også gjøres tidligere. Norgesdate har rett til å endre avtalen, samt å endre eller legge ned tjenestene, registreringsrutiner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for tjenestene. Norgesdate forbeholder seg retten til å bringe avtalen til opphør ved mislighold fra din side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel.